به سایت "باقلواست" خوش آمدید . تلفن سفارشات ۹۱۰۰۶۳۷۳-۰۲۱

ارسال سفارشات به تمام نقاط تهران

گز اثلی ۳۰۳ ، طعم بی نظیر و تنوع محصولی بالا

گز ۲۸% پسته ۴۰۰ گرمی

گز 28% پسته 400 گرمی

گز مخلوط ۲۸% پسته و بادام ۴۰۰ گرم

گز مخلوط 28% پسته و بادام 400 گرم-2

گز ۳۸% پسته ۴۰۰ گرم

گز 38% پسته 400 گرم

گز ۴۲% پسته ۴۰۰ گرم

گز 42% پسته 400 گرم

گز مخلوط ۲۸% پسته و بادام ۳۰۰ گرم

گز مخلوط 28% پسته و بادام 300 گرم-2

گز ۲۸% پسته ۳۰۰ گرم

گز 28% پسته 300 گرم

گز ۳۸% پسته ۳۰۰ گرم

گز 38% پسته 300 گرم

گز ۴۲ % پسته ۳۰۰ گرم

گز 42 % پسته 300 گرم